La Fundació

La Fundació.

monumPRLa Fundació Aula va néixer a l’any 1984, amb l’objectiu primordial de donar suport i d’impulsar el model pedagògic concebut i desenvolupat per Pere Ribera.

La Fundació va néixer d’aportacions fetes per amics de l’escola i antics alumnes amb la intenció de mantenir viu un sistema d’aprenentatge sorgit de l’experiència de molts anys d’ensenyament, d’experimentació i de molta feina.

Avui per avui, la seva missió principal és vetllar per la continuïtat i qualitat de la pedagogia pròpia d’Aula Escola Europea, sense ignorar la necessitat de renovació requerida per la contínua millora de tot procés acadèmic, però mantenint les orientacions essencials i els valors pedagògics fundacionals instituïts per Pere Ribera.

D’altra banda, la Fundació també vol cobrir aquelles necessitats pedagògiques i socials que complementin i enriqueixin les activitats pròpies de l’escola, i per això la Fundació du a terme diversos programes: atorga premis científics i humanístics, organitza l’Olimpíada Informàtica i ofereix un programa de beques a estudiants amb bones capaçitats.

Per tot això, pels seus programes i pel seu objectiu principal, després de la seva constitució, la missió de la Fundació continua sent tan vàlida com al seu inici. I molt especialment ara, en un moment de crisi no només econòmica sinó també educativa, amb estudiants amb nivells molt baixos de coneixements científics, lingüístics i matemàtics i molts altres que acaben abandonant la seva escolaritat, es fa encara més necessari impulsar els objectius de la Fundació, i que l’escola continuï educant en l’excel·lència, a través de l’esforç, el sentit del treball, l’estimulació d’aprenentatges, l’austeritat, l’ètica i l’exemple.