Col·labori

Amb la col·laboració d’alumnes actuals i antics, professors, pares i amics d’Aula, podem dedicar més recursos a millorar les activitats de l’escola, sobretot el programa de beques.

Totes les aportacions, siguin grans o petites, tenen un impacte en el nostre projecte educatiu. Amb el seu suport, podem anar més enllà, i per això li oferim diferents formes de col·laborar.

Qualsevol quantitat per petita que sigui, és vital per fer realitat els projectes!

  • Amb 10€ euros al mes per part de 45 persones podem cobrir la despesa d’ensenyament anual d’un becari de Secundària.
  • Amb 30€ al mes per part de 21 persones podem cobrir la quota mensual d’ensenyament i complements d’un becari de Batxillerat Internacional d’Humanitats i Ciències Socials.

Poden omplir el formulari en línia a continuació, o bé adreçar un correu a admin@fundacioaula.org.

Atesa la voluntarietat d’aquesta donació, el declarant quedarà alliberat de qualsevol obligació derivada de la present subscripció des del moment que així ho sol·liciti per escrit. Segons disposa la legislació vigent, les quantitats donades a una fundació no poden ser objecte de reclamació ni reintegrament. Anualment la Fundació Privada Aula enviarà un certificat com a comprovant per desgravar a l’impost sobre la Renda.

separador

Nom*:

DNI* (necessari per la certificació de la renda, número i lletra):

-

Adreca de correu electrònic*:

Número de compte* (20 dígits):
Ex. 1234 - 1234 - 12 - 0123456789

Destí de la seva donació*::

Quantitat a donar*:

Una altra quantitat a especificar: € en un pagament al mes de .

Altres comentaris que ens vulgui fer arribar:

Els camps marcats amb * són obligatoris.

GRÀCIES per fer possible que tots aquests projectes es facin realitat!