Procés de sol·licitud

Els pares de l’alumne interessat hauran d’inscriure el seu fill omplint el formulari adjunt.
El període d’inscripció serà del 23 de gener al 26 de febrer de 2017.