El nostre Batxillerat

bequesBatxHumEl batxillerat que cursin els becaris cobrirà els programes i els requisits de la LOE (Batxillerat a Espanya) més els del Batxillerat Internacional. En finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant a les proves d’Accés a la Universitat com als exàmens externs del Batxillerat Internacional per obtenir el Diploma.

El batxillerat d’humanitats que ofereix Aula Escola Europea pretén formar persones completes i fomentar l’interès i la motivació en el camp de les humanitats ja que aquestes són de vital importància en l’ensenyament acadèmic: ajuden a pensar, a comprendre la realitat i interpretar-la, a desenvolupar l’esperit crític i l’empatia. Aquest batxillerat ha de diferenciar la simple adquisició d’informació de l’autèntica elaboració de coneixement, ha de desenvolupar la imaginació i el criteri necessaris per a l’estudi de les obres d’art i de les literàries, ha de potenciar el concepte de ciutadania responsable en un món global i divers i ha d’aprofundir en el coneixement de les llengües, necessari per entendre les diferents realitats culturals.

D’altra banda, el Batxillerat Internacional està homologat i reconegut per universitats prestigioses d’arreu del món. Els trets diferencials del programa de Batxillerat Internacional són diversos: es fan molts treballs, tant escrits com d’investigació, i es treballen els conceptes i els aprenentatges amb un enfocament analític més que no pas memorístic. En finalitzar els dos anys, els alumnes es presenten als exàmens del Diploma del Batxillerat Internacional. Els estudiants, a més de cursar les matèries pròpies del Batxillerat Internacional, realitzaran una investigació pròpia (Monografia), activitats de CAS (Creativitat, Acció i Servei) i cursaran Teoria del Coneixement. Com que els anys de batxillerat corresponen a una etapa de formació general de les persones, els alumnes cursaran matèries del BI de tots els àmbits: Llengua i literatura catalanesHistòria i Filosofia a nivell superior; Llengua i literatura angleses i Llengua i literatura francesesCiències ambientals i societat i Matemàtiques a nivel mig. A més, els alumnes podran cursar també Llatí i cultura clàssicaHistòria de l’artCultura audiovisualLiteratura castellanaGeografia, Economia…

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

El període d’inscripció, per a posteriorment realitzar la selecció dels candidats, serà del 22 de gener al 24 de febrer, i per a això s’haurà d’emplenar la sol·licitud a través del web, www.fundacioaula.org.