Compromís famílies – Fundació Aula

Compromís Famílies – Fundació Aula

joanMiroLes famílies i la Fundació Aula es comprometen als punts següents:

• La Junta Gestora selecciona els alumnes com a resultat de les proves acadèmiques realitzades i de l’entrevista personal.
• La beca cobreix les despeses de matrícula, d’ensenyament, llibres i material específic que l’alumne necessiti, així com activitats desenvolupades en l’àmbit escolar.
• L’alumne es compromet a aprofitar al màxim el que la beca ofereix.
• La família dóna suport a realitzar un batxillerat amb un objectiu d’excel•lència.
• En cas d’incomplir algun dels punts d’aquest compromís, entre els quals trobem rendiment acadèmic, actitud personal i honestedat en el treball, la Junta Gestora pot decidir la rescissió de la beca atorgada.
• La Fundació Aula dóna suport econòmic i vetlla per l’excel•lència acadèmica del batxillerat cursat pels alumnes.