Activitats

Activitats

044A més del seu objectiu principal de donar suport i impulsar el model pedagògic concebut i desenvolupat per Pere Ribera, la Fundació du a terme diversos programes pedagògics i socials:

  • La Fundació és promotora en l’organització de l’Olimpíada Informàtica Espanyola (OIE), juntament amb la Facultat d’Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, que es centra en la programació informàtica. La informàtica que s’ensenya tradicionalment a les escoles consisteix en gran part en aprendre a editar textos, al càlcul i a construir pàgines web. Però rarament es fa programació. Des de la Fundació Aula i a través de l’Olimpíada Informàtica es promou precisament l’estudi de la programació.
  • La Fundació atorga Premis en dos àmbits, tant en els treballs de recerca (científica i humanística) com en els treballs d’expressió humanística (en forma d’assaig i narració breu) amb un doble objectiu: d’una banda, motivar l’alumne a impulsar la seva creativitat, el seu pensament, la seva expressió i la recerca personal. I d’una altra, premiar aquells treballs que mereixen ser reconeguts perquè serveixin de guia i d’inspiració al conjunt de l’escola.
  • Des de l’any 2002, la Fundació ofereix un Programa de Beques a estudiants amb bones capacitats però que, per no tenir mitjans econòmics suficients, no poden accedir a una escola com Aula. Aquesta és l’activitat a la qual la Fundació dedica actualment més fons, amb l’afany de demostrar que compten més la dedicació de l’alumne i el tipus d’ensenyament que rep, que el medi socioeconòmic a què pertany.
  • El projecte de noves tecnologies. Durant 2011 es va realitzar una inversió en noves tecnologies en diferents àmbits de l’escola com són les pissarres digitals, actualització de l’equipament als laboratoris, sistemes d’expressió activa a l’aula i material de robòtica. És un projecte experimental per valorar la seva utilitat i la seva contribució a la millora del procés educatiu.
  • La Fundació també ha col·laborat amb l’escola en la millora de la Mediateca Pere Ribera i va inaugurar el racó de lectura “Espai J.Sarsanedas”. Actualment s’està tancant l’acord amb l’escola per finançar la 2a fase del projecte, centrat en la catalogació i posada al dia dels llibres i documentació de la mediateca.
  • La Fundació ha impulsat la creació d’Aula Alumni, l’associació d’antics alumnes d’Aula, que es va constituir el 8 de Novembre del 2010 i amb la que  ha establert una col·laboració permanent en diferents àmbits.
  • Des del curs 2012-13 la Fundació ha posat en marxa, en col·laboració amb l’escola, el projecte de beques per al Batxillerat d’Humanitats, atorgant quatre beques que cobreixen els programes i els requisits de la LOE (Batxillerat a Espanya) a més dels del Batxillerat Internacional, obtenint el diploma de Batxillerat Internacional, autoritzat per l’IBO (International Baccalaureate Organization).